Thursday, January 11, 2007

Su tuttav kurat

Eelmises postituses mainitud foorumis tehti juttu ka eeterkehade ravimisest, yleilmsest meditsiiniloost ning reieluumurdude tõlgendamisest taevalike sõnumitena. Inimesi on igasuguseid, mõni neist teab ka, kuidas söömata elada ja mis keeles kõnelesid Lascaux' koopamaalijad. Tarkus tarviline vara.

Ajalukku ja etnograafiasse puutuva kleebin ka siia, sest jaburas teoorias peitub rohkem kui palja silmaga näha võib: mõttelaad, mis piiramatu yhtesulatava mõtlemise nime all kastistab, sildistab ja langeb lõpuks iseenese piiratuse ohvriks.

Kuni neoliitilise revolutsioonini – küttide-kalastajate-korilaste ühiskonnas – valitses šamanistlik meditsiin, mis põhines ravitseja sidemele "abivaimudega" ja haigete ravitsemisele sealpoolse maailma vägede abil. Kui mitte muu, siis meie mõistes platseebo-efekt oli tollases maagilis-müütilises ühisteadvuses, kus individuaalne mina polnud veel eristunud, nii tugev, et võis – nagu teada - paljalt (ettekuulutava) sõna jõul tappa inimese, küllap siis ka tervendada tänasest hoopis tõhusamalt. Teisalt on selge, et šamaan manipuleeris inimese "peenkehade" ehk siis – kaasaja keeles – energo-informatsioonilisel tasandil.
Usk, nagu me teaksime, milline oli neoliitilise revolutsiooni eelne vaimne kultuur, põhineb vanal ilusal eeldusel, et mõni tänapäevane rahvas (enamasti need, kel on vähem pysse, viina ja tripperit) on primitiivsem kui teised, pysinud sellisena aegade algusest või vähemalt oma arengu seiskumisest peale ning seepärast võime me neid vaadeldes saada teavet omaenese esiisade elust tuhandeid aastaid tagasi.

See eeldus on väär.

Kui sellelaadsed rahvad pole just õigeaegselt välja surnud, on nende uurimisel selgunud, et nende yhiskond, tavad, usund jms on aja jooksul rohkem või vähem radikaalselt muutunud. Need šamanismiuurijad, kelle etnograafiline kogemus ulatub kaugemale tugitooli ja voodi vahelistest reisidest, peavad juba tänapäevasegi šamanismi kohta tehtavaid ylemaailmseid yldistusi mõttetuiks, rääkimata nende põhjal kõigi neoliitilise revolutsiooni eelsete yhiskondade kohta tehtavatest järeldustest.

Suurte kaunite skeemide, teooriate yhteliitmise ning yldistustega talub alati ettevaatlikult ning säästlikult ymber käia. Vanakurat on pisiasjades.

 
eXTReMe Tracker