Tuesday, March 30, 2010

Töötukassa soovitus töötutele: palvetage, sest meie teid ei aita

Järgmisel esmaspäeval kogunevad kolm ministrit (Parts, Kiisler, Pevkur), yks Tallinna abilinnapea (Martinson), EASi, töötukassa, SA Innove ning haridusministeeriumi ametnikud Jaani kirikusse "nõu- ja palvepäevale", mida samas teates nimetatakse ka "töötute teabepäevaks". Yrituse juhatab sisse laupäevaste Päevalehtede staar, peapiiskop Põder, jumalateenistusega "Elu, väärikus ja töö".

Ysna kõrgel tasemel on see asi ette võetud. Puudu on ainult peaminister ja president.Kohe ei usukski, et meil riigikirikut pole. Huvitav oleks teada, kas nyyd hakatakse ka töötukassas ja EASis inimesi usu alusel lahterdama - luterlased eespool (muidugi kui on tõend, et kirikumaksud on makstud), õigeusklikud ja katoliiklased tagapool, juudid-moslemid-maausulised kõige lõpus? Või on see ainult esimene pikas yrituste sarjas, järgmised "palve- ja nõupäevad" toimuvad aga teiste konfessioonide pyhakodades alates synagoogist ja hiiest ning lõpetades Teaduste Akadeemia endise raamatukoguga (ateistide tarbeks)?

Siiamaani on riigi ristimine meil ikka ysna hiilivalt käinud. Ministrid istuvad teleylekannetes jumalateenistusel "kui eraisikud", ainult miskipärast pööblist eraldi. Yksvahe oli kaitseväe reeglites ka palvuse kord ette nähtud; ei oska ytelda, kas praegu on. Kõikvõimalikke asutusi käivad samuti kirikherrad sisse õnnistamas, ehkki Põder õnnistab muidugi kõike ettejäävat, mäletatavasti ka Toompea miljonipeldikut. Eks see näitab Põdra arvamust oma ameti, kiriku ja usu väärikusest kõige paremini.

Igatahes kannab yritus selget sõnumit: kui ministrid lubavad kirikus otsida "koos teiega lahendusi tööpuuduse vähendamiseks", ei maksa riigile enam loota. Kes tööta jääb, pöördugu oma abipalvega kõrgemate instantside poole või mingu kirikutrepile kerjama. Kui kõrged härrad jumalateenistuselt väljuvad, võib ehk isegi sotsiaalministrilt mõne myndi saada.

 
eXTReMe Tracker