Wednesday, April 26, 2006

Mu võileivale olevaks on ebavorst

Millegipärast kirjutavad just autoriõiguste kaitsjad pidevalt nii, et
nende eest tuleks kaitsta eesti keelt ennast.
Ilge, limane kantseliit.

Seekord jäi mulle hambu kodanik Erik Mandre, BSA Eesti Komitee tegevuse koordinaator.
Trykis homses lehes, lk 16.


"ebaselgus" = "selgusetus"
Kui mul raha ei ole, on mul ebaraha.


"Teadlikkuse küsimus omab aga otsustavat tähtsust..." = "Teadlikkuse
küsimusel on aga otsustav tähtsus..."
Kui mul on tagumikus pind, ma mitte ei oma valu, vaid mul on valus.


"Ühtne raamistik teavitamise protseduurile" = "Teavitamisprotseduuri
ühtne raamistik"
Russism/anglitsism.


"Probleemile on tähelepanu juhtinud ka IIPA, seades Eesti oma raportis
spetsiaalselt äramainitud riikide nimekirja." = "Küsimusele on
tähelepanu juhtinud ka IIPA, pannes Eesti oma raportis seesuguste
probleemidega riikide nimekirja."


"reeglite puudumine on üheks oluliseks põhjuseks"="reeglite puudumine
on üks oluline põhjus"
Minu võileival olevaks on vorst.


Kogu see jama meenutab Valdar Parvet Eesti esimeselt filosoofiakongressilt, kus ta rääkis vajaduste kolmest liigist. Tõenäoliselt ei ole mul jutt eriti täpselt meeles (ja ega see polegi oluline), aga asja iva oli umbkaudu järgmine.
Vajadused jagunevad kolme liiki.

1) Vajadus millegi järele.
Näiteks: Enamik loomi vajab toitu, õhku ja vett.

2) Millegivajadus.
Näiteks: H. Runnelil on isamaavajadus.

3) Vajadus millelegi.
Näiteks: V. Parvel on ainuyksi talle teadaolevatel põhjustel vajadus omaleiutatud grammatilistele värdkonstruktsioonidele, mille abil saaks põhjendada mõttetuid filosoofilisi eristusi halvima, keelevigadesidusa analyytilise filosoofia vaimus.

 
eXTReMe Tracker