Tuesday, December 22, 2009

Ilmastikuolud

Buss sõidab Tartust Tallinna, 30 kilomeetrit tunnis. Asi polegi tees ega eesmistes autodes, ylemist ja alumist poolt on raske eristada. Tuisk. Kõik on yhtlaselt valge.

Ma olen täitsa rõõmus, et siin on turvavöö.

 
eXTReMe Tracker