Wednesday, April 21, 2010

Milleks on vaja erakondi?

Ei jaksa pikalt lobiseda, aega ja tervist on kitsalt käes. Tsiteerin ainult yht juppi erakirjast, sest mulle meeldiks, kui see mõte liiguks ja võib-olla isegi leviks.

Palju saab ära teha lihtsa igapäevase tööga: suhtlemine=kuulamine, tähelepanemine, soovide transformeerimine seadusandluseks ja edastamine riigikogujatele (või muul kujul vastavatele organitele, sh ajakirjandusele). Inimestel, kogukondadel ja MTYdel (laias tähenduses) on hulk ebamääraseid igatsusi, mida saaks toetada seadusandlike meetoditega. On palju juhtumeid, kus suhteliselt väike seadusemuudatus, kui seda teha läbimõeldult ja hoolikalt, muudaks hulga inimeste elu paremaks.

Erakondade funktsioon on (või peaks olema) vahendada inimest ja riiki: pakkuda oma seadusandlikku kompetentsi, n-ö seadusevalmistamisteenust tavalistele inimestele, kes seda värki ei tunne, kel pole aega ja keda keegi ei kuula.

Kui yks erakond niisuguse tööga piisavalt kaua tegeleks - keskaparaat mõtleks välja sobivad paindlikud vormid, jagaks nõu ja aitaks konsulteerida ekspertidega, korraldaks eri piirkondade ja valdkondade katmist ja ärakuulamist -, oleks tal ajapikku yllatavalt tugev valimiseelis ilma erilise sekkumiseta suurde poliitikasse. Kui yks pisike erakond võtaks neli aastat järjest sõna ainult juhtudel, kus ta saab ytelda: seda asja teeme sedapidi, sest meile on ytelnud need ja need ja need inimesed, et nende arvates peaks tegema nii, ja meie oleme nendega nõus -, siis polekski ta varsti nii pisike, vähemalt häälte hulgalt mitte.
Neid, kellel on mõjuvõimu, raha ja oskusi, kuulatakse niigi. Kui kõik erakonnad dubleerivad muid yhiskondlikke struktuure, mille tegutsemise põhisiht on tsementeerida status quo - rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, vargad varastavad ja litsid löövad litsi -, siis pole neid tõepoolest tarvis. Ainult et kes teistmoodi teeks? Ta peab olema piisavalt hädine, et keegi teda yles osta ei tahaks. Ning ta peab olema piisavalt kitsikuses, et teistmoodi mõtlema hakata. Surve muudab mitte yksnes inimesi, vaid ka nende kooslusi.

 
eXTReMe Tracker