Thursday, May 3, 2007

Eesti kui torujuhe

Kaks tähelepanekut jäid öisest mõtisklusest välja.

Mõni inimene räägib sellest, kuidas Eesti on Venemaale hirmtähtis transiidikoridor. Jätame SKP protsentidest 5% vahele ja oletame, et Vene transiit annab Eesti SKPst tõepoolest 30%. Okei, see on see, mis läbivoolavast naftast toruseinte kylge jääb. Samas pole Eesti SKP mingi eriline suurus. Ma ei tea, milline on Eesti ja Venemaa SKPde suhe, tuleks uurida. Aga ikkagi ei jää siit muljet, justkui suudaks Eesti torude kinnikeeramine Vene majandust kuigi oluliselt mõjutada.

Teine kysimus on, kuivõrd palju on Eesti sotsioloogid yldse meie vene(keelset) kogukonda uurinud. Kahtlustan, et mitte väga. (Kas meil on yldse mõni vene sotsioloog? Eesti meedias esinevad loomulikult yksnes eestinimelised.) Mul on nimelt hypotees, et kui jätta kõrvale teenindus (ja võib-olla isegi seal), on suurem osa Eesti venelastest töötajaid koondunud vene ning Vene-suunalistesse firmadesse. Ent kas see oletus ka tõele vastab?

 
eXTReMe Tracker