Sunday, May 13, 2007

Väikelaste leksikaalne lyhistus

Usina meeskonnatöö tulemusena valmis hetk tagasi uurimus, mis käsitleb väikelaste monolingvaalse leksikaalse developiteedi mõõtmist lingvistilis-kontseptuaalses kontekstis.

Valimis esindatud uuringusubjektidele esitati ylesanne kujul: "Palun produtseeri syntaktiline vihje, eristamaks transitiivset intransitiivsest."

36% ei saanud kysimusest aru,
18% nõudis emmet,
14% vanaema,
7% issit,
3% koera, kassi või muid segase speetsilise identiteediga pudulojuseid,
13% lahkus ruumist (neist 8% joostes ja 6% ust paugutades),
8% vaatas kysitlejat vaikides suuril silmil
ja 1% kysitletutest hammustas uurijat.

 
eXTReMe Tracker