Friday, June 2, 2006

Abstraktne ja konkreetne, ehk Ontoloogiaekskavaator

Jeebus, informaatikaterminoloogia läheb tänapäeval ikka päris pööraseks kätte:

Jüri Reimand "Gene Ontology mining tool GOSt" (kraad magister scientiarum (informaatika)). Juhendaja: dots Jaak Vilo. Oponent: prof Per Kraulis. Töö pealkiri eesti keeles: "Geeniontoloogiate kaevandamise programm GOSt".


Tartus kaitstakse sihukest kraadi. Oijah.
Kõlab, nagu oleks Eesti Põlevkivi palgal geneetikafilosoof.

Mis järgmiseks? "Treime puust kvaale"?

Varsti jõuame teleskoobi optilise telje puhastamiseks eraldatava piirituse, Buridani eesli söödanormide ja Wittgensteini-nimelise redelivabrikuni.

Ai-vai-vai, ai-vai-vai... (ja peadvangutav podin kaob kaugusse)

 
eXTReMe Tracker