Thursday, June 1, 2006

Kuldraamidega sõnad

Olen juba pikka aega mõistatanud, mida võiks tähendada usuteadlaste, heideggeriaanide ja muude kultuuripudilaste seas levinud sõna "tematiseerima".

Näiteks:
* Vastav ikoon tematiseerib korduvalt kristoloogiat - sarnaselt liturgilise luulega -, kusjuures selged ja nähtavad seosed Jumalaema austamisega võivad osaliselt puududa.
* Kuna RAK-id kujutavad endast strateegilist alust täiendavate arenguprojektide jaoks, mida sageli rahastatakse ELi struktuurifondidest, siis tematiseerib projekt ka üldist ELi tugisüsteemi ning vastavat praktilist rakendamist.
* Järelikult võiks öelda, et "Viimane päevik" pole mitte Lutsu tegemistest ja toimetamistest, vaid oma tegemiste ja toimetamistega tematiseerib Luts oma poega Georgi, kellest enesest pole palju (võimalik?) öelda.
* Nii vahejoone rõhutamise kui ka rikkumisega tematiseerib Kõiv teatriruumi olemusliku duaalsuse, teadvustab lava ja saali olemasolu, kuid tavapärasest erinevatel põhjustel.

Pärast mõningast uurimist (Google: thematize 43,600 korda, thematise 38,500 korda, thematisieren 1,330,000 korda) selgus, et see ei tähendanud juba saksa keeles midagi. Selle väljendamiseks oli muidugi täiesti paratamatult vaja tematiseerimine ka eesti keelde tuua.

Mõned sõnad on nagu nullklaasidega prillid: need muudavad kandja väljanägemise targemaks.

 
eXTReMe Tracker