Friday, February 8, 2008

Loll riik väärib rumalaid kodanikke

Kas riiklik rumalus on parem kui isiklik?
Võib-olla mitte parem, kyll aga jõulisem.

Tsitaat riigiportaalist eesti.ee:

Juhul kui Te olete hiljuti kolinud või Teie elukohaandmed rahvastikuregistris ei ole korrektsed, on Teil andmete muutmiseks vaja esitada elukohateade.

Teil on kohustus registreerida oma elukoht 30 päeva jooksul peale elukoha muutumist. Elukoha registreerimise õiguslik alus tuleneb rahvastikuregistri seadusest (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1036369) ja seaduse alusel kehtestatud regionaalministri 07.01.2005.a määrusest nr 5. (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1058038) .

Elukohateate saab isik esitada enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning teiste temaga koos elavate täisealiste isikute kohta juhul, kui isik tõendab oma nõusolekut allkirjaga. Elukohateatega on võimalik esitada ka sideandmed, milleks võib olla kas ajutine muu aadress, telefoninumber, postkasti number või e-posti aadress. Juhul kui Te ise ei ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku nõusolek. Kui te lisate avaldusele koopia üürilepingust, siis ei ole eraldi omaniku nõusolekut vaja.

Autorit kirjutatud pole, seega on selleks nähtavasti Eesti riik.

Kui mul pole kirjalikku yyrilepingut (ja suulist on nadi kopeerida), eluruumi omanik pole aga elukohateate esitamisega nõus, pean ma teate esitama, kuid ei saa. Mult nõutakse kohustuse täitmist, mille sine qua non pole aga minu kontrolli all. Mis ma siis tegema pean? Ja mis kuradi pärast ma yldse enda elukohta teatama peaks? Et anonyymne jurist selle kunagi seadusse on kirjutanud, ei ole mingi põhjus. Sama hästi võiks sinna olla kirjutatud "sibul on kaslane".

Riiki, mis esitab oma kodanikele absurdseid, põhimõtteliselt täidetamatuid nõudeid, ei saa tõsiselt võtta.


P.S. Yhe registri järgi olen ma syndinud yhes, teise järgi teises kohas. Otsustage siis lõpuks ära.

Aga noh, võrreldes Tartu Ylikooliga, mis mu andmeist pooled tehtud eksamid ära kaotas, on see muidugi pisiasi.

 
eXTReMe Tracker