Wednesday, May 28, 2008

Filmiblogijate kokkutulek

5. juunil 2008 kell 16.15 kaitseb Tiigi 78–118 Martin Oja teadusmagistritööd teemal "Filmiblogid filmisotsioloogilise mõtte taustal"

Juhendaja: Peeter Torop, semiootika professor, PhD

Oponent: Silvi Salupere, semiootika lektor, MA

Töö lühitutvustus:

Käesoleva magistritöö esimeseks eesmärgiks on käsitleda filmisotsioloogilise mõtte arengut filmiteoorias, lähenedes ühtaegu ülevaateliselt ning analüüsivalt. Filmisotsioloogilise mõtte määratlus lähtub tõdemusest, et filmiteooriaid võib üldjoontes jagada kaheks: teksti- ja vaatajakeskseteks (ehk esteetilisteks ja sotsiaalseteks), viimaseid määratlebki autor filmisotsioloogilise mõtte katusterminiga. Põhihuvi on suunatud retseptsiooni probleemidele. Töö teises osas käsitletakse filmiblogisid kui uut metatekstide liiki, vaadates neid subjektiivsuse, autoetnograafia ning refleksiivsuse mõistete taustal. Keskendutakse blogimise motiividele ning blogija kui filmivaataja subjektiivse hinnangu küsimusele. Eesmärgiks on selgust saada, mida uut on filmi ümbritseva märgiprotsessi uurimisel pakkuda filmiblogidel kui vaataja refleksiivsetel kirjeldustel retseptsioonist.


Noh, uurimisalused - minge siis kõik ilusasti kohale, eks. Lilledega.

 
eXTReMe Tracker