Tuesday, May 13, 2008

Kinnisvarafilosoofia

Maja, korter, kontor, ladu, pood, põld, soo või mets on enamik aega lihtsalt need, mis nad on: maja, korter ja nii edasi. Alles siis, kui neid myyma, ostma või rentima hakatakse, muutuvad nad kinnisvaraks.

Järelikult... Asjadest, mis ei liigu, saab kinnisvara, kui nad puutuvad kokku rahaga.

Mitte enne. Mitte pärast.

Järelikult... Teatud mõttes ongi kinnisvara puhtspekulatiivne nähtus. Kuni temaga ei toimu midagi rahalist, ei ole ta kinnisvara. Mittespekulatiivsest või, enamgi veel, myydamatust kinnisvarast kõneldes kaob sõnade tagant tähendus ja need kukuvad kolksuga maha.


***

Põldu saab kynda. Sinna saab taimi kasvama panna. Metsas kasvavad puud ja seened, elavad rebased ja yraskid. Soos on vesi ja turbasammal, vahel ka laudtee. Korteris võib teha remonti. Majale saab panna rookatuse või elada seal seitsmekesi.

Kinnisvara puhul saab seda kõike näha vaid läbi rahaprisma. Turbasammal tõstab soo väärtust, majavamm langetab. Seitse elanikku on pisikese maja jaoks palju, amortisatsioon kerkib järsult. Pikne ohustab kinnisvara, niisamuti maavärinad ja liigvesi. Rebane võib panna kinnisvara pahasti haisema, sel juhul on seda halb ostjale presenteerida. Seevastu mõjub madalhaljastus kinnisvarale yldiselt hästi. Ka ilus ilm soodustab myygitehinguid.

Kinnisvara võib muuta omaniku rikkamaks (ehkki kaugeltki mitte alati), maailma teeb see aga vaesemaks.


***

Kinnisvara loogiline vastand oleks mitte vallasvara - sest vallatakse ju mõlemat -, vaid lahtis- või vabavara. Ehkki lahtisvaraga on yldiselt nadisti, on vabavara täiesti olemas. Ja see pole kohe kindlasti mitte kinnisvara. Ta on yldjuhul immateriaalne, fikseerimata ja fikseeritamatu niihästi geograafilise kui ka autoriõigusliku taustsysteemi suhtes. Liigub vabalt ringi.

Võib-olla ta on siiski tõesti kinnisvara vastand.


***

Põld või maja on subjekt. Ehkki mõlemad neist on oma algupäras inimesega seotud, jäävad nad vähemasti mõneks ajaks alles ka inimeseta. Põllul elavad hiired ja kasvab orashein. Majas elavad... nojah, jällegi hiired, ehkki enamasti teist sorti. Sahvris on kolm pytti hapukurke ja kummuti peal vaas.

Kinnisvara on objekt. Teda ei ole, kui inimesed parasjagu, just selsamal hetkel temaga kuidagi ei suhestu. Kyllap on viga selles, et yhtki teist looma- ega taimeliiki pole seni suudetud õpetada rahaga midagi peale hakkama. Vähemalt rahaga rahana, mitte metalli või paberina. Või kaurikarbina.

Leida jääb vaid verb.

 
eXTReMe Tracker