Friday, September 5, 2008

Nord Stream töötab juba praegu

Yhe tänase kontorivestluse käigus sugenes mõte: äkki Nord Stream ongi puhtalt PR-projekt? Ehk polegi keegi kõrgemas juhtkonnas selle teostamist kunagi tõsiselt võtnud?

Mõtleme korraks: kogu yrituse kulud kasvavad juba paberil iga päevaga, algsed hinnangud on ammu yletatud ja unustatudki. Ajaks, mil kogu see hiidtoru valmis peaks saama, ei pruugi Venemaal mõne hinnangu järgi olla enam gaasi, mida selle kaudu Euroopasse saata. Isegi kui venelased annavad taas kord piisavalt raha geoloogilisteks uuringuteks ning uute maardlate kasutuselevõtuks, on ikkagi kahtlane, kas see ennast iial ära tasub.

Oh, loomulikult usuvad pyhasse yritusse kõik selle vankri ette rakendatud pisitegelinskid, insenerid, asjakorraladajad ja PR-sulid. Aga kas ylemused ka seda teevad? Ehk sellepärast ei paistagi keegi muretsevat ei projekti finantseerimise, tehniliste raskuste ega gaasivarude pärast?

Sest praegu on Venemaa omadega igatahes kasumis. Ei maksa kujutleda, nagu oleks Gazprom koos oma tytarfirmadega puhtmajanduslike eesmärkidega ettevõtted. Gazprom on sisuliselt Vene Föderatsiooni majandusministeerium, nii nagu PRIA on Eesti põllumajandusministeerium. Poliitiline kasu läheb seal samamoodi tulureale kui teenitud dollarid. Ja poliitiline tulu on juba praegu silmapaistev.

Mõelgem kõigile kokkuostetud poliitikutele, kelle arv kasvab ilmselt veel mõnda aega. Iga selline Vene-sõbraliku retoorika pilveke laieneb, tekitab enda ümber veel laiema ebamääraste arvamuste soo ning pidurdab kõikvõimalike poliitiliste organite Vene-vastaseid reaktsioone. Vaevalt need nii pea kyll sedavõrd laiaks kasvavad, et yksteisega yhinevad ja kogu Euroopa yle ujutavad. Ent ka otsustusvõime hägustamisest ja leebest kallakust on abi, kui mõni muu projekt kord kriitilisse faasi jõuab.

Poliitikuid ära osta on ju märksa odavam kui torujuhet ehitada. Pealegi kõlbavad kinnikeeramisega ähvardamiseks ka senised torujuhtmed. Aga kuidas sa kuulutad, et tahad viia börsile firma, mille põhikirjaline eesmärk on investeerida Euroopa poliitikutesse?

 
eXTReMe Tracker