Sunday, September 9, 2007

Mis ses paha on, kui saekaatrid kinni pannakse?

Homses lehes on tore artikkel "Saeveskeid ootab sulgemine" Tiit Rainerti sulest. Sealt on näha, kelle huve teenib praegune keskkonna- ehk ehitusminister, teda toetades aga ka peaminister Ansip.

Laenan paar mahlasemat tsitaati toimetamata versioonist. (Lehes endas pikemalt ja paremini.)

Eesti Metsatööstuse Liit (EMTL) ennustab oma ülevaates, et saabuval sügisel on oodata väiksemate ja keskmiste puidutööstusettevõtete sulgemise lainet.
/---/
Tänavu suveks on EMTL andmetel olukord puidutööstuses veelgi halvenenud. Põhjuseks on oma metsade mittemajandamine ning alates maist on Venemaalt puiduimport raudteeblokaadi tõttu tõsiselt pärsitud. Venemaa on kehtestanud ka eksporttollid ümarpuidule ja 2009. aastaks tõusevad need veelgi, st palgi import Venemaalt lõppeb.
/---/
Talijärv /---/ selgitab, et Eestis on metsa üle 2,2 miljoni ha, millest raiuda võiks 12 miljonit tm. Raiume aga ainult kuus miljonit tm. "Kui arvestada metsaressursi olemit, on puidutööstus Eestis vägagi perspektiivikas ettevõtmine," nendib ta.
Huvitaval kombel pole ei ministriherra ise ega ka tema isandad metsatöösturite seast kordagi vaadanud Euraasia kaardile. Seda isegi põgusalt silmitsedes võinuks nad avastada yllatava tõsiasja: Venemaa on Eestist suurem. Koguni nii palju suurem, et Eesti metsast ei jätkuks Venemaa puidutarnete kompenseerimiseks kuigi kauaks. Ja arvestades, et Venemaa on tunnistanud, et neil pole mingit kavatsust poputada Eesti sadamaid rahaga, mille nad võivad maksta omaenda sadamatele, ei maksa ka puiduvoogude taastumist oodates põnevusest kyysi närida. Kyyned saavad otsa.

Ansipi kommentaarist RMK juhi vallandamisele on näha, et tema arusaamade järgi määrab inimese ja looduse vahekorra Mitšurini juhtlause: "Meie ei pea ootama looduselt armuande!" Loodus on majandusressursside kogum, millest kybemegi kasitamata jätmine on kuritegelik. Ah et mets ei kasva nii ruttu, kui seda lõigatakse? Mis siis, kasvab miski muu! Istutame kuuskede asemele, noh, näiteks bambust. Või kaevame yldse maa yles. Mulla saame eksportida hollandlaste tulbikasvandustesse, killustikust ehitame teid, kõik selle alla jääv liigitub samuti maavaradeks ning elanikud asustame Tallinnasse. Progress tuleb nii, mis myhiseb. Mis tähendab "jätkusuutlik majandus"? Mis te sellega mõtlete - "majandusharud, mis ei põhine loodusressursside väljaveol"? Mis innovatsioon? Mis teadmispõhine majandus? Kaevata ja raiuda on vaja! Kirvest ja labidat!

Ei maksa Ansipit syydistada, eks see ole ka Eesti metsatööstuse maailmapilt. Mets tähendab teadupärast laudu. Lauad jagunevad kahte liiki: servatud ja servamata (uuemal ajal rasked saada ja kallimad). Laudade eest maksavad lollid välismaalased raha. Mis mõttes - mis nad nendega edasi teevad? Kust meie seda teadma peaks? Ja ei tahagi teada! Loll oled või, lauad ju syya ei kõlba. Eestlane oskab puid maha lõigata ja tykeldada, see passib meile majanduseks kyll! Meie esiisad on seda aastatuhandeid teinud midagi nutikamat leiutamata ja nyyd tahad sina, konn, neist targem olla?!

Milleks meile mets, kui me saame veel kymme või kakskymmend aastat saekaatreid ylal pidada? Milleks mingile mõttetule kylarahvale põhjavesi, kui nende eluasemete alt saab ometigi kuldaväärt killustikku? Kas need totrad vigisejad ometi ei mõista, et nad on yhiskonna arengul ja progressil, saate aru, PROG-RES-SIL, põiki ees?


P.S. Neile, kes pole Ansipi tsitaati lugenud ja ei saa aru, miks ma lärman, lõiguke valitsuse hiljutiselt pressikonverentsilt.

Viljar Rääsk, BNS
Kas peaminister ei pea probleemiks seda, et RMK on lasknud raisku 60 tuhat ha riigimetsa?

Andrus Ansip
Kindlasti pean. Kui see on nii, siis on see väga suur probleem ja väga suur kahju, mis on riigile tekitatud. Raiemahtude üle on Eestis vaieldud päris pikalt. /---/

Metsa puhul spetsialistid, eksperdid ütlevad, et mets on raieküps, tuleks raiuda ja siis tulevad teised targad, kes ütlevad, et mis sest, et raieküps, aga las ta küpseb veel natukene. Ei, ta ei küpse veel, ta hakkab mädanema otsast, ta läheb raisku. Siis ütleme, niisuguse rohelise ilmavaatega inimestena, et see on loodus, las ta mädaneb. Siis saavad sitikad seal kuskil pesa endale teha ja siis tulevad linnukesed, kes saavad sitikaid nokkida, et olemegi hästi rohelised siin kõik, mis sest, et 60 tuhat ha või 600 tuhat ha väärtuslikku materjali läheb raisku. Nii et, ega see mustvalge teema ei ole, et me saame metsa suhtuda ainult kui majandamise objekti. Kindlasti on metsal ka muud aspektid olulised, kuid ignoreerida majandamise aspekti metsas, on kindlasti kuritegelik. Ma ei tea väga palju sellest 60 tuhandest hektarist, mis väidetavalt on lastud raisku minna, kuid printsiibis kogu ühiskondlikku ressurssi, mis meil siin riigis on, ühiskondlikku vara, tuleb kõige efektiivsemalt kasutada. Me peame heaperemehelikult suhtuma ka metsaressurssi.

Riigikontroll on teinud ka oma kontrollreidi ja oma järeldused esitanud, me kõik teame, et äriühingute või sihtasutuse nõukogu liikmed vastutavad oma halbade otsustega ühingutele tekitatud kahjude eest solidaarselt ka oma isikliku varaga. Täpselt samuti vastutavad nad ka otsustamatuse eest, mille tagajärjel on tekkinud kahju, solidaarselt oma isikliku varaga. Ju on meie uurimisorganitel mida uurida. Aitäh!

 
eXTReMe Tracker