Tuesday, September 12, 2006

Hea mees lubajagi

Ryytel on kuulutanud välja enda valimisprogrammi. Eero Rauna positsioon suuvoodrina paistab ohus olevat, selle pika jutu tõi rahva ette hoopis kohutav Rahvaliit.
Muuhulgas ytleb Arnie ka nii:

9. Saavutada, et tulude diferentseeritus Eestis ei oleks kõrgem kui Põhjamaades. See aitaks võimalikult paljudel inimestel aktiivsemalt osaleda siinses majanduses ja ühiskonnaelus ning alandaks sotsiaalseid pingeid.


Tulude diferentseerituse kahandamiseks on kaks viisi.
Kas hakkavad kõik saama suuremat sissetulekut - mida on kyllaltki raske korraldada, kuna osa inimesi teenib selle pealt, kui teised oma sissetulekuid kulutavad, seega läheb nende tulu teistel ikkagi eest ära - või võetakse rohkem saajatelt lihtsalt ära - põhjuse leiab alati.

Ega see, mida president oluliseks peab, riigikogu ja valitsuse tegevust muidugi kuigivõrd ei mõjuta. Ses mõttes võib lubada ikka.

 
eXTReMe Tracker