Tuesday, September 19, 2006

Maša ja moos

Mäletan, oli kunagi seesugune multifilm: Mašast ja moosist ja herilasest.

Leht kirjutab:

Siseminister Kalle Laanet tõdeb, et politsei ei teinud oma tööd täie vastutustundega ja selline suhtumine andis võimaluse ränga kuriteo toimepanemiseks.
"Ministri ametikohale asudes ja ka tänasel päeval olen veendumusel, et minu ülesanne on probleemidele lahenduste leidmine. Minu tagasiastumine ei muudaks probleeme olematuks, vaid jätaks nende lahendamise kellegi teise kanda," kommenteerib minister Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud nõuet ametikohalt tagasiastumiseks.
/.../
Sotsiaaldemokraatlik Erakond nõuab minister Kalle Laaneti tagasiastumist seoses segaduse ja info aeglase liikumisega politseiasutuste vahel, mis tingis Tallinna Haabersti linnaosavalitsuse ametniku Tatjana Sarzanova surma.
Nutikas naakmann see meie Kalle-poiss! Leidis teine ilusa põhjenduse, et ykskõik millise sigaduse korral vastutusest pääseda.


"Tõsi, ma sõin moosi salamisi ära. Suure lusikaga. AGA, lugupeetud emme ja issi, kas see teeb, kysin ma, kas muudab see juba toimunud fakti olematuks, nagu kysis ka meie austatud siseminister? Ei, ja rõhutan veel kord täie teadlikkusega, ei, kui lubate eelnimetatud valitsusliiget tsiteerida. Seepärast leian ma, et ihunuhtluse teostamine vitsakimbu abil ei ole seekord otstarbekohane. Tänan teid."

 
eXTReMe Tracker